GERDA CX10 + PORTAL

Inwestor poszukiwał drzwi antywłamaniowych w 3 klasie odporności na włamanie z ładnym wykończeniem ścian dookoła drzwi.

Po dogłębnej analizie oferowanych przez nas produktów Inwestor zdecydował, że jego oczekiwania może tylko spełnić drzwi wewnątrzlokalowe gerdy z ościeżnicą w formie portalu.

Towar:

drzwi wewnątrzlokalowe:
Gerda CX10, kolor Orzech KRE, ość. portalowa Lux200P (oferta drzwi wewnątrzlokalowe)